Kościół św. Trójcy w Supraslu krył drogocenne relikwie...

Kościół św. Trójcy w Supraslu krył drogocenne relikwie (zdjęcia)

Julita Januszkiewicz

Kurier Poranny

Dobrze zachowany, drewniany portatyl z relikwiami sześciu wyjątkowych świętych znalazł ks. Andrzej Chutkowski. - Szczątki są zawinięte w pergaminowe,
1/10
przejdź do galerii

Dobrze zachowany, drewniany portatyl z relikwiami sześciu wyjątkowych świętych znalazł ks. Andrzej Chutkowski. - Szczątki są zawinięte w pergaminowe, miniaturowe koperty - pokazuje. ©Wojciech Wojtkielewicz

Portatyl z XIX wieku, a w nim szczątki sześciu wyjątkowych świętych był schowany w bocznym ołtarzu w kościele pw. św. Trójcy w Supraślu.
„Dnia 28 czerwca 1861 roku w Wilnie w kościele katedralnym portatyl tego ołtarza został poświęcony przez Jego Ekscelencję Adama Stanisława Krasińskiego, biskupa wileńskiego, szlachcica. (...)”

To fragment przetłumaczonego z języka łacińskiego na polski napisu. Widnieje na drewnianym, zalakowanym czerwoną pieczęcią portatylu. W środku były schowane relikwie - św. Kazimierza, św. bp. Stanisława, świętych Justyna, Innocentego, Teofila oraz św. Jozafata Kuncewicza. Ich szczątki zawinięto w pergaminowe, miniaturowe koperty.

Takiego sensacyjnego odkrycia dokonał niedawno ks. Andrzej Chutkowski, proboszcz parafii pw. św. Trójcy. Stało się to w trakcie przygotowań do renowacji trzech zabytkowych ołtarzy z XIX wieku.

Ksiądz sam jest zaskoczony niezwykłym znaleziskiem. - Nigdzie nie znalazłem wzmianki o tym, że w naszej świątyni są takie relikwie - przyznaje.

Dowiedział się jednak, że św. Jozafat odegrał ważną rolę w dziejach Supraśla.

- Zanim został męczennikiem był archimandrytą klasztoru św. Trójcy w Wilnie i wspólnie z metropolitą unickim oraz jezuitami przeprowadzał reformę zakonu mnichów. Na początku XVII wieku wysyłał do Supraśla nowo uformowanych zakonników i odwiedzał ich tu - tłumaczy Radosław Dobrowolski, historyk, burmistrz Supraśla.

Jozafatowi proponowano nawet przyjęcie godności archimandryty supraskiego. Odmówił. W okresie Potopu Szwedzkiego ciało tego świętego było przechowywane w supraskiej cerkwi.

Chcielibyśmy jeszcze w tym roku stworzyć miejsce modlitwy do świętych

Kościół, w którym znaleziono relikwie wybudowano w latach 1861-1863. W 1884 roku biskup diecezji wileńskiej Karol Hryniewicki ofiarował tej świątyni portatyl ze szczątkami świętych.

- Portatyl miał związek z budową murowanego kościoła św. Trójcy. Przekazanie wśród kilku relikwii świętych Kościoła katolickiego, relikwii św. Jozafata Kuncewicza oraz św. Justyna Męczennika było związane z ich lokalnym kultem w monasterze supraskim - tłumaczy Radosław Dobrowolski.

W połowie XVIII wieku opat Jerzy Bułhak przywiózł z Rzymu sarkofag ze szczątkami św. Justyna.

- Relikwiarz w formie sarkofagu był umieszczony nad rajskimi wrotami ikonostasu supraskiego. Kiedy kościół unicki zlikwidowano, a cerkiew przekazano prawosławnym relikwie św. Justyna umieszczono w jednym z ołtarzy prawosławnych - dodaje burmistrz.

Cerkiew przechowuje bezcenne relikwie świętych lekarzy Kosmy i Damiana. Są uzdrowienia


- Święty Innocenty był papieżem w V wieku. Święty Justyn Męczennik jest czczony przez prawosławnych i katolików. Święty Teofil patronuje rycerstwu kresowemu - wylicza ks. Andrzej Chutkowski.

Chce wyeksponować relikwie. Najpierw zamierza zasięgnąć opinii historyków sztuki oraz ekspertów.- Zależy mi, by relikwiarz pasował do zabytkowego wnętrza kościoła - mówi ks. Chutkowski.

Chce stworzyć miejsce, gdzie wierni będą mogli się pomodlić, oddać cześć świętym, prosić wstawiennictwo u Boga. W planach jest także zorganizowanie uroczystości religijnej. - Chcielibyśmy, by stało się to jeszcze w tym roku - ma nadzieję ks. Andrzej Chutkowski.

Komentarze (2)

Wszystkie komentarze (2) forum.poranny.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Poranny.pl poleca

Szukamy Miss Lata 2016

Szukamy Miss Lata 2016

Bezpłatny kurs internetowerewolucje dla firm

Bezpłatny kurs internetowerewolucje dla firm

Niezawodne światłowody (materiał informacyjny Orange)

Niezawodne światłowody (materiał informacyjny Orange)

Inspiracje na wakacyjne wypady? Mamy to!

Inspiracje na wakacyjne wypady? Mamy to!