PORANNY
  GALERIE

  Podlaskie Śniadanie Mistrzów 2018

  Rozwiń
  PORANNY
  Zwiń
  Praca w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej. Podlaski Urząd...

  Praca w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku ogłosił nabór do pracy 2018 (wymagania, dokumenty)

  (adek)

  Kurier Poranny

  Aktualizacja:

  Kurier Poranny

  Praca w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku ogłosił nabór do pracy 2018

  Praca w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku ogłosił nabór do pracy 2018 ©podlaskie.kas.gov.pl

  Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Do 21 marca kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby. Na osoby które z wynikiem pozytywnym przejdą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 25 etatów w granicznych drogowych oddziałach celnych w Kuźnicy, Bobrownikach i Połowcach podlegających Podlaskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białymstoku.
  Praca w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku ogłosił nabór do pracy 2018

  Praca w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej. Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku ogłosił nabór do pracy 2018 ©podlaskie.kas.gov.pl

  - Podstawowe wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej to: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia - mówi Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.


  Praca w straży miejskiej. Straż Miejska w Białymstoku ogłosiła nabór 2018

  Ponadto na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

  Jest praca w mundurówce. Najwięcej w policji. Tu czeka ponad 258 etatów (wideo)

  Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

  - weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
  - test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych,
  - test sprawności fizycznej,
  - test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

  - Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych - dodaje Radosław Hancewicz. - Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

  Osoby zainteresowane pełnieniem służby w umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, powinny zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

  Aktualnie w Krajowej Administracji Skarbowej w województwie podlaskim zatrudnione są 2.304 osoby, w tym 907 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

  Zobacz też:
  Białystok. Podlaska policja ogłasza nabór do pracy  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Poranny.pl poleca

  Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - podróż śladami tradycyjnych smaków!

  Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - podróż śladami tradycyjnych smaków!

  Ceny w Polsce w 2000 r. Nie uwierzycie! Papierosy za 4 zł, benzyna za 3 złote za litr

  Ceny w Polsce w 2000 r. Nie uwierzycie! Papierosy za 4 zł, benzyna za 3 złote za litr

  Decyduj o tym, co może powstać w Twojej okolicy!

  Decyduj o tym, co może powstać w Twojej okolicy!