W tegorocznej edycji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw Kuriera Porannego już po raz ósmy środowiska biznesowe zgłosiły kandydatów do tytułu Menedżer Roku.

Głos zabrali przedstawiciele takich organizacji, jak: Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Loża Białostocka BCC, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Podlaski Związek Pracodawców, Podlaskie Forum Gospodarcze, Podlaski Klub Biznesu, Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Resursa Podlaska, Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców.

Nominacje do tytułu przypadły następującym przedsiębiorcom:

•Bożena Datczuk, Tobo Datczuk , Kuriany p. Białymstokiem (meble biurowe),
•Mieczysław Dąbrowski, PSS Społem Białystok (handel, gastronomia, produkcja),
•Wojciech Faszczewski, Pepees, Łomża (przetwórstwo ziemniaków),
•Jarosław Jurak, Danwood, Bielsk Podlaski (produkcja domów drewnianych, szkieletowych, prefabrykowanych),
•Sergiusz Martyniuk, Pronar, Narew (produkcja maszyn rolniczych i komunalnych),
•Stanisław Najda, Sonarol, Jedwabne k. Łomży (profile okienne, styropian, maszyny rolnicze),
•Maciej Szumski, Plum, Ignatki k. Białegostoku (automatyka przemysłowa),
•Sławomir Zubrycki, PPU Palisander (systemy szalunkowe).

Teraz czas na bezpośrednie głosowanie kilkuset przedsiębiorców z całego regionu – trafią do nich wysłane przez nas papierowe ankiety. Wypełnioną kartę należy podpisać czytelnie i odesłać:
•skan karty na adres e-mail: maryla.zalikowska@polskapress.pl
• lub oryginał karty na adres: Maryla Pawlak-Żalikowska, Kurier Poranny, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, z dopiskiem „Menedżer Roku 2016”.

Na ankiety czekamy do 25 października 2017 r.