Jeżeli myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, ale brakuje ci kapitału na realizację pomysłu, to możesz uzyskać go z kilku źródeł. Pierwsze kroki warto skierować do urzędu pracy.

Dla wielu osób chcących założyć firmę problemem jest brak pieniędzy. Zanim zaczniemy realizować nasz pomysł, musimy zgromadzić fundusze, które wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów, związanych z rozwojem firmy.

Jedną z możliwości jest wzięcie kredytu bankowego. Musimy liczyć się jednak z tym, że wiele banków odrzuci nasz wniosek.

– Brak historii kredytowej, kapitału i poręczeń to najczęstsze przyczyny odmowy przyznania kredytu osobie startującej w biznesie – mówi Marcin Krasoń, analityk finansowy Open Finance. – Bank stosuje prostą praktykę kalkulacji ryzyka. Nie ma pewności, że osoba zakładająca firmę będzie uzyskiwała dochody, które umożliwią spłacenie kredytu i woli nie ryzykować.

Dlatego, jeżeli bank odmówi udzielenia pożyczki, powinniśmy pomyśleć o innych źródłach dofinansowania.

Bezrobotni chcący założyć firmę, mogą starać się o fundusze na podjęcie działalności gospodarczej w powiatowym urzędzie pracy.

– Przyznajemy bezzwrotną dotację w wysokości około 19 tys. zł – mówi Piotr Matusiak, kierownik działu instrumentów rynku pracy z PUP w Białymstoku. – Żeby otrzymać pieniądze z Funduszu Pracy, osoba zarejestrowana jako bezrobotna powinna złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami, który jest rozpatrywany i oceniany przez komisję.

Urzędnicy oceniają m.in. to, jak jesteśmy przygotowani do prowadzenia działalności (nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia), czy będzie ona opłacalna oraz na co zamierzamy przeznaczyć dotację.

Pieniądze otrzymane z Funduszu Pracy możemy przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń, towarów do sprzedaży w przypadku działalności handlowej lub materiałów i surowców w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej. Z otrzymanej dotacji możemy opłacić także koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.

– Pieniądze nie podlegają zwrotowi do Funduszu Pracy, pod warunkiem, że firma będzie działać co najmniej 12 miesięcy – mówi Piotr Matusiak. – Powinniśmy również wziąć pod uwagę to, że aby je otrzymać, musimy uzyskać weksel z poręczeniem wekslowym.

Inną, bardzo interesującą formą wsparcia i źródłem dochodu dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest uzyskanie dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłaszane w jego ramach konkursy umożliwiają uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet 40 tys. zł. Informacje o aktualnych działaniach i konkursach można otrzymać m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

Jeżeli dotacje, które otrzymaliśmy to nadal za mało, można postarać się o pożyczkę w Funduszu Pożyczkowym. W Białymstoku prowadzi go Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

– Pieniądze z Funduszu Pożyczkowego – w przeciwieństwie do dotacji – trzeba jednak oddać – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. – Łatwiej jest je jednak otrzymać, niż w banku. Fundusz nie analizuje bowiem historii kredytowej, nie wymaga poręczeń. Za to dokładnie przygląda się pomysłowi przedsiębiorcy i ocenia, jakie ma on szanse powodzenia.

Korzystając z tej formy pozyskania pieniędzy możemy otrzymać pożyczkę w wysokości do 500 tys. zł.

Osoba startująca w biznesie, może również wystartować w konkursie „Kapitał na rozwój” i otrzymać 1 mln zł.

Opinia

Andrzej Parafiniuk

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej warto wcześniej wziąć udział w takich projektach, jak na przykład „Startuj w biznesie”. Osoby biorące w nim udział nie tylko mają szansę na dofinansowanie działalności, ale także utwierdzić się w przekonaniu, czy chcą i są w stanie założyć firmę.