Wśród 40 finalistów w Konkursie Laur Gospodarności, na liście gmin nominowanych do głównej nagrody znalazły się dwie z województwa podlaskiego: Bargłów Kościelny w kategorii Rozwój Infrastruktury T

echnicznej oraz Zambrów – za Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej.