Uniwersytet w Białymstoku zajął 3 miejsce w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce". Wzięło w nim udział ok. 80 szkół wyższych.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się dziś w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Konkurs zorganizowało Akademickie Centrum Informacyjne i portal "edunews.pl".

Oceniane było m.in.: wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce, tworzenie perspektyw zawodowych oraz to, czy uczelnia widoczna jest w Internecie.

Redaktor naczelny portalu "edunews.pl" - Marcin Polak powiedział, że oceniana była nie baza czy potencjał naukowy jak w klasycznym rankingu, ale to, jak uczelnia funkcjonuje w społeczeństwie informacyjnym i czy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością.

Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Źródło: Polskie Radio Białystok