Zarząd Emperii poinformował, że w pierwszej połowie 2010 r., równolegle z kończonym procesem restrukturyzacji, podjął intensywne działania nad uruchomieniem szeregu procesów składających się na nową strategię spółki i mających na celu długookresowe podniesienie wartości grupy kapitałowej.

Ważnym elementem nowej strategii grupy Emperia Holding jest stopniowe wyodrębnienie i wprowadzenie do obrotu giełdowego: grupy dystrybucyjnejTradis już w połowie 2011 roku; sieci supermarketów Stokrotka/Delima w połowie 2013 roku - informuje zarząd firmy.

Dziś wartość akcji firmy doszła do 105,70 zł (przy kursie średnim z 10 dni / 6 mies. równym 96,1 zł / 82,8 zł).