Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 28 lipca zadebiutuje na giełdzie.

Konkretnie na rynek Catalyst. Poza ta instytucją zadebiutuje tam też kilka innych banków spółdzielczych: - Bank BPS S.A.,

- Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,

- Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie,

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku.