Jest ono skierowane do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich firm oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca (w czwartek).

Poprowadzi je Ryszard Baranowski, powiatowy rzecznik konsumentów. Informacje pod nr. tel. 85 740 86 79.