ZMK z Białymstoku ogłasza drugi przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Są to grunty przy ulicach:

Barszczańskiej 16 (95 m kw., cena wyw. - 9 zł/mkw.),  

Barszczańskiej 6 (70 m kw., cena wyw.- 9 zł/mkw.),  

Boh. Monte Cassino bn. (44 m kw., cena wyw. 12 zł/mkw.) 

Częstochowska bn. (25 m kw., cena wyw. 27,50 zł/mkw.)

Części tych nieruchomości przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej w tymczasowych obiektach handlowych. Umowy dzierżawy na części w/w nieruchomości zostaną zawarte na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się 4 sierpnia o godz. 10 w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1, (świetlica). Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium - do 30 lipca 2010r

 

Źródło: UMBiałystok