9 sierpnia odbędzie się drugi – ogłoszony przez prezydenta miasta – przetarg na niezabudowaną działkę o pow. 0,3311 ha.

Teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią. Dopuszcza się na nim realizacje funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie jako funkcji towarzyszącej. Cena wywoławcza – 597 tys. zł netto. Wadium w wys. 10 proc. ceny należy wpłacić do 2 sierpnia.

(peż)