Stolica Suwalszczyzny zdobyła 14,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację szkół i rozbudowę miejskiego stadionu.

Dzięki dotacji z RPOWP, której wartość sięga 3,8 mln zł, w dwóch zespołach suwalskich szkół: przy ulicy Sejneńskiej oraz przy ulicy Sikorskiego, zostaną przeprowadzone remonty termomodernizacyjne. Pozwolą one zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji. Poprawią się także warunki nauki suwalskich uczniów. Łączny koszt dwóch inwestycji przekracza 5,5, mln zł. Dofinansowanie pochodzi z działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

Jarosław Dworzański, marszałek województwa oraz Józef Gajewski, prezydent Suwałk, podpisali także umowę na dofinansowanie rozbudowy stadionu miejskiego. Inwestycja warta ok. 21,7 mln zł jest w połowie finansowana z RPOWP. Dzięki dotacji stadion zyska zadaszenie, nowe trybuny oraz podgrzewaną murawę. Powstaną także nowe chodniki, parkingi. W sąsiedztwie stadionu powstanie pole kampingowe. Finansowanie pochodzi z działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Źródło: UMWP