Jak wziąć mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Albo pożyczkę termomodernizacyjną dla przedsiębiorstw. Albo pożyczkę preferencyjną na inwestycje rozwojowe. O tym w Białymstoku dyskutowali przedsiębiorcy oraz eksperci. Temat finansowania zwrotnego w ramach funduszy europejskich warto jednak poznać bliżej, ponieważ ta forma wsparcia będzie coraz bardziej popularna

Konferencja „Finansowanie zwrotne - możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” odbyła się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Wydarzenie miało miejsce w ramach „Śniadania z funduszami”, której organizatorem był Klaster Obróbki Metali. To spotkanie rozpoczęło kampanię informacyjną na temat możliwości pozyskania, innego niż dotacje, wsparcia z RPO na realizację inwestycji.

Te pieniądze wracają

Podlaskie przedsiębiorstwa mogą już korzystać z wyżej wymienionych pożyczek, a wkrótce oferta będzie jeszcze szersza. Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której został utworzony fundusz (tzw. fundusz funduszy) w celu zapewnienia wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla kilku instrumentów finansowych. Wartość tej umowy to blisko 267 mln zł. BGK wyłonił już pośredników dla kilku instrumentów.

- W Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczyliśmy ponad 52 miliony euro na instrumenty zwrotne. Jest to mechanizm, który w dużej mierze wypiera tradycyjne dotacje, pozwala rozwijać przedsiębiorczość w naszym regionie. Jednocześnie pieniądze, które do nas wracają, w kolejnych latach mogą być ponownie inwestowane w rozwój naszego regionu - powiedział podczas konferencji Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. - To jest także kierunek, który zarówno Komisja Europejska, jak i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w całym kraju preferują i chyba można powiedzieć - myśląc już o przyszłej perspektywie - główne narzędzie wspierania rozwoju firm. Chcemy, by te pieniądze, tak jak w starej perspektywie, mogły wesprzeć naszych przedsiębiorców i potem wrócić jeszcze ponownie do systemu.

Miliony na wsparcie przedsiębiorstw i rozpoczynających działalność gospodarczą

- Instrumenty finansowe, które adresowane są w szczególności do przedsiębiorstw i do tych, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą, są bardzo zróżnicowane - powiedziała Joanna Sarosiek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. - Oprocentowanie pożyczek często wynosi jedynie 0,28 proc., istnieje możliwość karencji, rozłożenia spłaty nawet na 10 lat.

Sebastian Rynkiewicz z Klastra Obróbki Metali podkreślił, że w systemie wsparcia preferowane są firmy, które współpracują ze sobą. Np. przynależąc do Klastra Obróbki Metali, posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego, znacznie zwiększa się szanse na uzyskanie pomocy z pieniędzy publicznych. Takie możliwości istnieją przy ubieganiu się o dofinansowanie zarówno na szczeblu krajowym, ponadregionalnym, jak i na szczeblu regionalnym.

- Do tej pory było tak, że na cztery konkursy ogólnopolskie jedna podlaska firma przebijała się na poziomie centralnym. W tej chwili dzięki temu, że firmy współpracują ze sobą w klastrze, w jednym konkursie cztery dostają dofinansowanie - dodał Sebastian Rynkiewicz. - Cieszy nas również, że udaje się nam pozyskiwać fundusze z poziomu Brukseli.

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych operatorów pożyczek znajdują się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl (zakładka: dowiedz się więcej o programie -> poznaj zasady działania - > Lista pośredników finansowych).

Wszelką pomoc w tym zakresie można otrzymać w jednym z trzech punktów informacyjnych funduszy europejskich :

Białystok – ul. Poleska 89, tel. 8013 0 8013
Łomża – ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 33 26
Suwałki – Osiedle II 6a, tel. 87 563 02 11.