Już w środę zostaną ogłoszone wyniki regionalnej edycji konkursu Krajo-wi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010. Nastąpi to podczas seminarium z cyklu „Innowacje bliżej nas”.

Część spotkania stanowić będą m.in. wykłady dotyczące tematyki innowa-cyjności oraz rozwoju. Seminarium odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Poczatek o godz. 9.45.

Udział jest bezpłatny. Zainteresowani mogą się zarejestrować na stronie internetowej www.liderzyinnowacji.pl

(d)