Od 30 lipca do 30 września 2010 roku, w ramach konkursu organizowanego przez PARP,

przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 POIG. Ostateczne kryteria można poznać na stronie internetowej Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

(peż)