Zarząd województwa zarekomenduje radnym sejmiku, by podczas najbliższej sesji w końcu czerwca rozpatrzyli sprawę przejęcia od ministerstwa skarbu państwa dwóch przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. Chodzi o spółki z siedzibami w Białymstoku i Siemiatyczach.

Taką decyzję podjał zarząd pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego we wtorek 15 czerwca. Spółki PKS w Białymstoku i Siemiatyczach są w nie najgorszej kondycji finansowej, a ich tabor nie jest zupełnie wyekspoatowany. Ich prezesi i związki zawodowe deklarują daleko idącą współpracę z władzami województwa.

Takie rozstrzygnięcie nie zamyka jeszcze drogi do komunalizacji przed pozostałymi firmami PKS: w Łomży, Suwałkach i Zambrowie.

Z propozycją nieodpłatnego przejęcia spółek PKS działających na terenie województwa zwrócił się do marszałka Dworzańskiego wiceminister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski.

Informację o tym radni sejmiku omawiali już podczas ostatniej sesji w maju.

Zobacz: Prywatyzacja na Podlasiu: druga udana aukcja

Źródłó: UM WP