Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego we wtorek 1 czerwca zaakceptował do realizacji aż 53 projekty zgłoszone przez mikroprzedsiębiorstwa do konkursu w ramach Regi

onalnego Programu Operacyjnego, promującego innowacyjność i tworzenie nowych miejsc pracy. Wartość tych projektów wynosi ponad 38,4 milionów złotych. Wartość dofinansowania to 14,8 mln złotych. Zarząd Województwa zostawił 500 tysięcy euro w rezerwie na ewentualne odwołania.

Dzięki temu konkursowi firmy zainwestują w swój rozwój prawie 38,5 mln zł, przeznaczajac je na zakup nowoczesnych maszyn, włączenie do oferty nowych produktów i usług. Pozwoli to rozszerzyć ich skalę działania, a co za tym idzie - zwiększyć zatrudnienie. Łącznie dzięki tym inwestycjom powstanie 156 nowych miejsc pracy.

Wśród beneficjentów są mikroprzedsiębiorstwa z całego województwa. Dofinansowanie zdobyły m.in. po trzy firmy z Augustowa, Bielska Podlaskiego, Suwałk, Łomży, Juchnowca Kościelnego i Wasilkowa. Wsparcie trafi także do przedsiębiorstw z Drohiczyna, Siemiatycz, Sokółki, Supraśla i innych miejscowości.

Marszałkowie podjęli również decyzję o skierowaniu do realizacji 37 wniosków pozytywnie ocenionych w konkursie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, dofinansowywanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania wynosi w sumie ponad 48 milionów złotych. Za te pieniądze i wkład własny gmin budowane będą sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody.

Ponadto Zarząd Województwa zaakceptował wyniki konkursu w zakresie zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, finansowanego z PROW. Były tylko dwa wnioski, zgłoszone przez gminę Radziłów oraz Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie. Dotacja z PROW wyniesie w sumie 368 tysięcy złotych.

Marszałkowie podjęli też decyzję w sprawie dotacji dla szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Za 2 miliony 139 tysięcy złotych ma być wyposażona nowa centralna izba przyjęć i oddział neurologii, budowane za pieniadze przyznane im wcześniej przez Zarząd Województwa. Ponadto marszałkowie ponad 461 tysięcy złotych przekazali Białostockiemu Centrum Onkologii na pokrycie wkładu własnego do projektu termomodernizacji budynków, finansowanego z RPO.

Zarzad Województwa przyznał 13 500 złotych Teatrowi im. Węgierki w Białymstoku na realizację już po raz drugi programu „Lato w Teatrze”, w którym uczestniczyć będą grupy młodzieży z całego województwa. Teatr otrzymał już na ten cel 67 tysięcy złotych z Instytutu Teatralnego Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Marszałkowie po zapoznaniu się z sytuacją w gminie Rutka Tartak, nad którą przeszła ostatnio wichura, postanowili wystąpić do radnych sejmiku o przeznaczenie 100 tysięcy złotych na pomoc najbardzie poszkodowanym. Wichura uszkodziła 9 domów i 16 budynków gospodarskich. Obecnie trwa szacowanie strat w poszczególnych gospodarstwach.