Opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na okres do dwóch miesięcy wynosi 80 zł. To tyle samo co dotychczas. Zmianie natomiast uległo rozłożenie opłaty za kolejne miesiące czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

w taki sposób: n 4 zł – za każdy kolejny miesiąc od 3 do 12 miesiąca,

2 zł – za każdy kolejny miesiąc od 13 do 24 miesiąca,

0,25 zł – za każdy kolejny miesiąc od 25 do 48 miesiąca.

Zmiana przepisów wprowadza wydłużenie do 24 miesięcy okresu, na który pojazd może być czasowo wycofany z ruchu. Jednocześnie wprowadza możliwość przedłużenia tego terminu z zastrzeżeniem, że łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu.

Wysokość maksymalnej opłaty za wycofanie pojazdu z ruchu pozostała bez zmian i wynosi 150 zł. Na zasadach obowiązujących do tej pory pojazd mógł być wycofany maksymalnie na dziewięć miesięcy, a opłata za każdy miesiąc powyżej dwóch miesięcy zawieszenia wynosiła 10 zł. Na zmianach zyskają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy posiadają duży park samochodowy i na przykład ciężarówki wykorzystują jedynie sezonowo.

(pw)