0 800 80 74 73 lub by łatwiej zapamiętać 0 800 80 RISE to nowy numer infolinii Podlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej.

Bezpłatna infolinia działa od początku kwietnia. Pod tym numerem można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Podlaskiego Inkubatora, możliwości i rodzajów wsparcia, a także wiadomości dotyczące ekonomii społecznej.

 Projekt Podlaski Inkubator przedsiębiorczości Społecznej realizowany jest przez Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku.To jedyny taki projekt w województwie podlaskim, promujący przedsiębiorczość społeczną i wspierający ją bezpłatnie.

Do głównych działań Podlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej należą m.in.:


  • szkolenia w formie e-learningu podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ES,

  • zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, pozyskiwanie wiedzy na temat możliwości dywersyfikacji źródeł finansowania.

  • Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej to również bezpłatne porady prawne, marketingowe,

  • księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej oraz doradztwo indywidualne i grupowe dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze Ekonomii Społecznej.

Infolinia 0 800 80 74 73 jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.