IV Edycja konkursu Najwyższa Jakość Quality International została rozstrzygnięta. Firma British American Tobacco Polska zwyciężyła w kategorii zarządzania najwyższej jakości.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International 2010 jest przedsięwzięciem skierowanym do instytucji, producentów i usługodawców działających na terytorium Polski, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania - organizacji mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie.

Organizatorzy konkursu stawiają przed sobą zadanie ukazania potencjału polskiego rynku i stymulowanie tworzenia nowych wzorów jego jakościowego rozwoju.

Jednak głównym celem tego programu jest zwiększanie konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych polskich instytucji, producentów i usługodawców, a przede wszystkim wytwarzanych przez nich wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych.

Konkurs miał za zadanie wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Patronat nad Quality International, którego organizatorem jest redakcja Forum Biznesu, sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów były oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów. Laureaci wyłonieni zostali w trzech kategoriach:

QI product – produkt najwyższej jakości,

QI services – usługi najwyższej jakości oraz we wspomnianej wcześniej kategorii

QI order – zarządzanie najwyższej jakości.

Augustowska fabryka BAT należy dziś do najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w kraju. Wszystkie obszary działania zakładu (m.in. procesy produkcji, dystrybucji i zarządzania) odbywają się w zgodzie z wdrożonymi standardami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzenie środowiskiem), OHSAS 18002 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

Przejrzyste zasady funkcjonowania, oparte na wzajemnych relacjach w poczuciu pełnej odpowiedzialności, stanowią podstawy rzetelnego dialogu z partnerami społecznymi augustowskiego BAT. Firma wspiera lokalną społeczność, przyczyniając się do rozwoju regionu, a także walczy z bezrobociem czy nielegalnym handlem papierosami.

Fabryka nie pozostaje obojętna na potrzeby regionu, w którym funkcjonuje. Zakład znajduje się na terenie miasta-uzdrowiska, gdzie obowiązują zaostrzone wymagania w zakresie emisji szkodliwych substancji. Dzięki wdrożonym systemom jej działalność nie ma jednak żadnego negatywnego wpływu na środowisko.British American Tobacco

jest najbardziej międzynarodową firmą tytoniową na świecie. Prowadzi działalność w 180 krajach, a w portfelu produktów ma ponad 300 marek. Jest właścicielem 50 fabryk w 41 krajach, zatrudniających ponad 60 tys. osób i współpracujących z blisko 300 tys. plantatorów.

Należąca do tego koncernu augustowska fabryka BAT, należy do czołówki zakładów Grupy w zakresie wdrożonej i stosowanej polityki zarządzania - jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem oraz wdrażaniem innowacyjnych technologii i zaangażowania społecznego. Za działania w obszarze społecznej odpowiedzialności, w tym także ochrony środowiska, BAT otrzymała tytuł „Dobrej Firmy 2009 – Lider CSR” w Polsce. W ostatnim Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce opublikowanym w kwietniu 2010 roku BAT zajęła VII miejsce , ale pierwsze w relacjach z pracownikami.