W lipcu 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 2926,05 zł, tj. o 2,6% wyższym niż w czerwcu br. oraz o 5,0% wyższym niż przed rokiem.

W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3433,32 zł, co oznacza wzrost w odniesieniu do poprzedniego miesiąca oraz lipca 2009 r. odpowiednio o 0,9% i 2,1%.

W sektorze prywatnym przeciętna miesięczna płaca brutto w lipcu br. osiągnęła poziom 2855,94 zł i była o 702,14 zł niższa niż w sektorze publicznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem przeciętne wynagrodzenie wzrosło w obydwu sektorach odpowiednio o 2,3% i 5,2%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przeciętna płaca w sektorze prywatnym zwiększyła się o 4,4%, a w sektorze publicznym – o 11,4%.

Źródło: US w Białymstoku