Sąd Rejonowy w Łomży orzekł o tymczasowym aresztowaniu i wysłał list gończy za znanym inwestorem giełdowym Hubertem Gierowskim, niegdyś jednym z największych akcjonariuszy Pepeesu - podaje Parkiet.

Jak udało się ustalić Parkietowi - Gierowski oskarżony jest o posługiwanie się przed laty sfałszowanymi pełnomocnictwami podczas walnych zgromadzeń Pepeesu.