To temat bezpłatnego seminarium organizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego we wtorek 22 czerwca w Hajnówce w Restauracji Leśny Dworek przy ul. 3 Maja 24.

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będzie prowadzone przez doradcę podatkowego Mirosława Roszczyca.

Seminarium w szczególności skierowane jest do zainteresowanych, którzy chcą uzyskać odpowiedzi na następujące zagadnienia:


  • kto może skontrolować przedsiębiorcę i w jakim zakresie

  • kto jest najbardziej narażony na kontrolę, typowanie

  • prawo przedsiębiorcy do złożenia zastrzeżeń pokontrolnych

  • sankcje karne

Kartę zgłoszenia (105kB) udziału w seminarium informacyjnym należy przesłać faksem

na 85 683 51 87, e-mailem: orzechowska@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, 17-200 Hajnówka) do 20 czerwca 2010r.

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.

Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Zobacz: Barter zwalnia pracowników w Sokółce