Metr sześcienny wody w gminie Juchnowiec Kościelny może kosztować 1,82 zł. To o 7 groszy więcej niż obecnie.

Z kolei opłaty za odprowadzanie ścieków nie zmienią się, ale do rachunków doliczana będzie opłata abonamentowa w wysokości 2,68 zł. Taka sama opłata doliczana jest już do rachunków za wodę.

– Propozycję takich podwyżek przekazało nam Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Eksploatacja Wodociągów – wyjaśnia Czesław Jakubowicz, wójt Juchnowca. – Na najbliższej sesji rady przedyskutujemy tę sprawę.

Firma zajmująca się kanalizacją i wodociągami planuje wprowadzenie podwyżek od nowego roku. Może to zrobić nawet bez zgody radnych.

(azda)