Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa inwestuje w badania naukowe. Utworzyła Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o. Koszt projektu to ponad 8,7 mln zł., z czego 3,5 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

W skład instytutu wchodzić będzie laboratorium badawcze z pracowniami: fizykochemiczną, mikrobiologii, bakteriologii, ochrony środowiska, pasz, opakowań, reologii, analiz instrumentalnych oraz sensorycznych. Drugim pionem naukowym będzie pracownia technologiczna i zakład pilotowy. Obecnie prowadzony jest zakup nowoczesnej aparatury badawczej do poszczególnych pracowni.

Źródło: farmer.pl