Gmina Jasionówka przebudowała sześć dróg i ulic gminnych. Łączna wartość tej inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł, ale było warto je wydać, bo dzięki temu poprawiła się sieć komunikacyjna gminy.

Mieszkańcy mogą poruszać się po lepszych drogach lokalnych, ale też mają łatwiejszy dostęp do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie projektu, w ramach którego przygotowano tę inwestycję. Było co świętować, bo łącznie przebudowano blisko 5 kilometrów dróg.

Prace drogowe zaplanowane w ramach tego projektu podzielono na trzy etapy:

s budowę drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 671 (trasa ta łączy Sokoły z Sokolanami i przebiega przez powiaty: wysokomazowiecki, białostocki, moniecki i sokólski) do miejscowości Kąty;

- przebudowę ulic gminnych w miejscowości Jasionówka: Kociej, Młynowej, Nowej, Szkolnej, łączących się z drogą wojewódzką nr 671;

- przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 8 do miejscowości Krasne Stare.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 mln 298 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 mln 920 tys. zł. Gmina ze swej strony wyłożyła 1 mln 377 tys. zł.

Ta inwestycja została przeprowadzona głównie z myślą o mieszkańcach gm. Jasionówka. Dominującą dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, które stanowi podstawowe źródło utrzymania prawie 50 proc. mieszkańców. Z związku z rozwojem gospodarstw wielkoobszarowych i intensyfikacją produkcji rolnej, miejscowi producenci potrzebowali lepszych dróg, którymi mogli dojeżdżać do pól i gospodarstw, ale też transportować zbiory do odbiorców.

Władze gminne mają też nadzieję, że nowe lepsze drogi będą również służyły rozwojowi turystycznemu tych pięknych przyrodniczo terenów.

(bisu)