1050 zł to wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-twa Podlaskiego

w przeliczeniu na mieszkańca. Wartość projektów wspieranych – ponad 2 mld zł.