Ministerstwo Gospodarki uruchomi 2 listopada 2010 r. dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.1 PO IG „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”.

Celem podddziałania jest poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy zamierzający realizować inwestycję w sektorze produkcyjnym o wysokim potencjale innowacyjnym, planujący zwiększenie zatrudnienia. Maksymalne wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorca, to 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości alokacji oraz wzory dokumentacji aplikacyjnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki do 5 października br.