Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego zdecydował we wtorek 7 września, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się dodatkowy konkurs na dofinansowanie projektów pro – ekologicznych: związanych z ochroną przyrody, gospodarką odpadami i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (działanie 5.1. i 5.2. RPOWP).

Budżet konkursu przekroczy 30 mln zł. W październiku szansę na zdobycie dotacji będą miały także fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Wsparcie z RPOWP będzie finansowało akcję pożyczkową i poręczeniową dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie są w stanie zdobyć kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji.

Urszula Mirończuk, UMWP