Jak zarządzać ryzykiem oraz projektami dowiedzieli się uczestnicy konferencji podsumowującej projekt „Akademia zarządzania”.

Konferencyjne wykłady wzbogaciły ich wiedzę, którą mieli szansę posiąść, uczestnicząc w spotkaniach w ramach projektu. Ponad 250 osób pracujących, zatrudnionych w różnych instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach prywatnych, w jednostkach samorządu terytorialnego szkoliło się z zarządzania publicznego, zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, czasem, wiedzą i informacją. Szkolenia zorganizowała firma Europartner AKIE i były one finansowane z pieniędzy unijnych.

(agsa)