Notowana na New Connect, białostocka spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA zmodernizuje Elektrociepłownię Siekierki w Warszawie. To jeden z największych kontraktów APS.

Zgodnie z umową zawartą z Vattenfall Heat Poland S.A., APS musi do końca roku wykonać modernizację instalacji elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki układu nawęglania w największej w kraju i drugiej co do wielkości w Europie elektrociepłowni. Szczegóły umowy obwarowane są klauzulą poufności, wiadomo jedynie, że wartość kontraktu to siedmiocyfrowa liczba.

- Jest to jeden z największych kontraktów realizowanych w historii naszej firmy, ale jego wartość jest adekwatna do wymagań inwestora - mówi prezes APS, Bogusław Łącki.

- Sam fakt wygrania przetargu, organizowanego przez jednego z głównych graczy na rynku energetyki w Polsce jest dla nas ważnym wydarzeniem. Jednak nie ma czasu na świętowanie tego zwycięstwa – cała firma została zaangażowana do realizacji zadania, bo terminy są bardzo krótkie – zima za pasem, a układ nawęglania musi być gotowy przed mrozami. Przed nami, naszymi dostawcami i współpracującymi podwykonawcami okres wytężonej pracy dla wymagającego klienta.

Zobacz: Białystok. APS modernizuje miejską ciepłownię

Gra warta jest świeczki również dlatego, że dobrze wykonana umowa otwiera drzwi do następnych odpowiedzialnych zleceń.

- W branży energetyki cieplnej dokonuje się gruntowna modernizacja istniejących zasobów, więc zdobycie referencji z wykonanych kontraktów jest dla nas ogromnym wyzwaniem – dodaje prezes Łącki.

APS

oferuje kompleksowe usługi w zakresie automatyki przemysłowej, bez których nowoczesne przedsiębiorstwa nie mogą się obejść. Na podstawie własnych rozwiązań i pomysłów technicznych projektuje urządzenia pomiarowe i sterujące, czuwające nad procesami technologicznymi. Te urządzenia to m.in. systemy zasilania, sterowania i nadzoru, instalacje elektryczne, a także układy pomiarowe czy układy zabezpieczeń elektrycznych. Z takich „wynalazków” korzystają głównie elektrociepłownie, zakłady ciepłownicze, wodociągi, szpitale, oczyszczalnie ścieków, ale także przemysł spożywczy. A są to urządzenia, które wymagają narzędzi programistycznych z najwyższej światowej półki. Atutem APS jest nie tylko to, że z takich korzysta, ale jednocześnie potrafi dostosować je do wymogów przedsiębiorstw, dla których pracuje.