Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych zasili 15 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dzięki tej dotacji, którą zarząd województwa przyznał na dzisiejszym posiedzeniu, małe i średnie przedsiębiorstwa zyskają dostęp do poręczeń niezbędnych do pozyskania m.in. kredytu w banku.

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych to piąta instytucja, która korzysta w naszym województwie ze wsparcia w ramach działania 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Obecnie, dzięki dofinansowaniu z RPOWP, poręczeń oraz pożyczek na działalność podlaskich firm udzielają już cztery podmioty (łączna wartość dotacji to prawie 85 mln zł):


  • Podlaski Fundusz Poręczeniowy,

  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,

  • Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" w Suwałkach 

  • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Przez pierwsze dwa miesiące wartość udzielonych pożyczek i poręczeń sięgnęła już 3,7 mln zł.