„Polityka” opublikowała listę największych przedsiębiorstw w 2009 roku (nie zostały tu ujęte instytucje finansowe). W rankingu brano pod uwagę przychody ze sprzedaży.

 W nawiasie podajemy miejsce z ubiegłego roku:

46. (75.) British-American Tobacco Polska SA Augustów,

98. (115.) SM Mlekpol z Grajewa,

171. (146.) GK Pfleiderer Grajewo SA,

195. (220.) Barter SA, Białystok,

256. (251.) Stora Enso Poland SA Ostrołęka

283. (w ubiegłym roku nie było na liście) Biazet SA Białystok,

338. (346.) Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, Białystok,

351. (401.) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,

411. (354.) GK Unibep SA Bielsk Podlaski,

429. (326.) Pronar Sp. z o.o., Narew,

440. (498.) PMB SA Białystok,

465. (489.) PSS Społem Białystok,

496. (nie było) Elektrociepłownia Białystok SA.

(agsa)