100 mln zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ochronę rzeki Rospudy. Pieniądze z programu "Rospuda" otrzyma pięć gmin z północnej części woj.

podlaskiego.
.
Dodał on, że gminy, które skorzystają z programu, to: Augustów, Raczki, Bakałarzewo, Nowinka i Filipów. Pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
NFOŚiGW przeznaczył na program "Rospuda" 100 mln zł dotacji, ale gminy będą miały do dyspozycji aż 125 mln. Pozostałą część wniesie do programu WFOŚiGW na zasadzie pożyczek dla gmin.

Źródło: portalsamorzadowy.pl