Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w dorocznym spotkaniu gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ), które odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 13-14 października 2017 r.

Mateusz Morawiecki, jako gubernator MFW z ramienia Polski, będzie uczestniczył w spotkaniach z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów należących do MFW i BŚ. Ich tematem będą wyzwania, które stoją przed globalną gospodarką, perspektywy zrównoważonego i stabilnego wzrostu gospodarczego, walka z ubóstwem, wspieranie rozwoju regionalnego.


Plan wizyty dotyczy wielu spotkań, głównie na szczeblach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, między innymi z Prezesem Banku Światowego- mówił podczas czwartkowej konferencji wicepremier Morawiecki. - Będą to również spotkania z Polonią amerykańską w Chicago, z think- thankami w Waszyngtonie. Będą to spotkania na szczeblu politycznym oraz szereg spotkań biznesowych, z których jedno mam nadzieję, że zaowocuje zakończeniem negocjacji procesu, który toczy się od dłuższego czasu- dodał.

W programie wizyty wicepremiera Morawieckiego w USA, są też spotkania z przedstawicielami świata biznesu i nauki.