W tym roku będzie wyjątkowo wysoka waloryzacja roczna waloryzacja składek ZUS - ile wyniesie, formalnie dowiemy się po 1 czerwca. Ale już wiadomo, że będzie ona najwyższa od dziewięciu lat i wyniesie najprawdopodobniej prawie 9 procent!. Takiego oprocentowania nie gwarantuje żaden bank. Kto więc z wnioskiem o emeryturę przysługującą już w pierwszej połowie 2018 r. poczeka do lipca, ten będzie dostawał odpowiednio wyższe świadczenie.

Odłożenie wniosku o emeryturę do lipca, nawet jeśli prawo do emerytury uzyskało się kilka miesięcy wcześniej, to była bardzo dobra decyzja. ! lipca składki emerytalne zgromadzone w ZUS zostały zwaloryzowane (podwyższone) o 108,68 proc. A ponieważ na ich podstawie ustalana jest wysokość emerytury, automatycznie przyznane świadczenie będzie o przynajmniej 9 proc. wyższe.
Ale to nie koniec. Eksperci są zgodni, że waloryzacja składek emerytalnych, która zostanie dokonana za rok, 1 czerwca 2019 roku będzie równie wysoka - dynamicznie bowiem dalej rosną płace a na dodatek wraca wyższa inflacja.

To oznacza, że jeśli ktoś ma źródło utrzymania i siły do pracy, powinien poczekać z wnioskiem o emeryturę jeszcze o rok. Wtedy w krótkim czasie jego emerytura zyska niemal 20 proc. A taka okazja może się długo nie powtórzyć!

Jak wyjaśniał już w styczniu br. w rozmowie z portalem www.aleBank.pl Wojciech Andrusiewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "W tym roku, roczna waloryzacja składek będzie dokonana w czerwcu – i wyniesie około 7 procent. Takiego oprocentowania nie znajdziemy na żadnej lokacie bankowej. To jest to bardzo duża waloryzacja. Jeżeli ktoś może poczekać z wnioskiem o emeryturę przynajmniej do lipca, to skorzysta z bardzo wysokiej waloryzacji składkowej. Jeżeli natomiast ktoś już pobiera świadczenie i jednocześnie pracuje to wówczas waloryzacja składek nie przysługuje, bo emerytowi przysługuje waloryzacja świadczenia. Jednak zawsze można złożyć wniosek o przeliczenia świadczenia".

Dlaczego tak się dzieje?

Otóż zgodnie z prawem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zobowiązany do dokonywania co roku waloryzacji składek zgromadzonych na koncie każdego przyszłego emeryta. Podobnie jak w marcu następuje waloryzacja wypłacanych już emerytur, tak w czerwcu ZUS podejmuje decyzję co do wysokości waloryzacji składek przyszłych emerytów.
Najbliższa taka waloryzacja będzie miała miejsce w czerwcu. Trzeba też wiedzieć, że objęta nią jest suma składek zgromadzonych na koncie przyszłego emeryta według stana na dzień 31 stycznia danego roku, a więc przy najbliższej okazji - na dzień 31 stycznia 2018 r.
Osoby, które dostają decyzję o przyznaniu emerytury mają wyliczaną jej wysokość według aktualnej wartości kapitału emerytalnego. jesli decyzja zapadnie teraz, tuż przed waloryzacją z czerwca 2018, emerytura będzie niższa - właśnie o 7 proc. albo i więcej. A dokładnie o tyle, o ile wyniesie tegoroczna waloryzacja.

Osoby zaciągające kredyty hipoteczne w złotych czują się bezpiecznie, tymczasem czyha na nich niebezpieczeństwo wcale nie mniejsze niż doświadczyli go frankowicze. Nadciąga kryzys o niewyobrażalnych skutkach? Kliknij w ten tekst a dowiesz się szczegółów!

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r. wynosi 108,68 proc.

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami z zakresu prawa, biznesu i finansów. Naprawdę warto!

By otrzymywać wypłatę emerytury trzeba formalnie wypowiedzieć umowę (umowy) o pracę i w chwili składania wniosku być bezrobotnym - nawet tylko przez jeden dzień.

"Każdy, kto występuje o emeryturę, jeżeli chce aby emerytura była wypłacana, musi zrezygnować z pracy. Ale czy zrobi to na jeden dzień, czy na 30 dni, czy na stałe to nie jest kwestia interesująca ZUS. Do decyzji o rozpoczęciu wypłacania emerytury potrzebne jest stwierdzenie, że dana osoba rozwiązała stosunek pracy. Czy na drugi dzień podejmie zatrudnienie, nie jest to istotne", wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z portalem www.aleBank.pl

Wskaźnik 108,68 procent

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.
Formalnie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku.
W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu.
Jak wynika z kolejnych zapisów ustawy, waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji.
Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i kwartał.

Dnia 23 maja 2018 r., w poz. 493 ukazało się w Monitorze Polskim obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r.
Brzmi ono:

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r. wynosi 108,68 proc.

Sprawdź nasze inne informacje i porady