Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Białymstoku otrzymało tytuł Lidera Odpowiedzialności Społecznej oraz certyfikat „Dobra Firma 2010” w ogólnopolskim programie.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym oceniano m.in. działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy i inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa. W drugim etapie specjalnie powołana Kapituła wyłoniła zwycięzców - firmy, które otrzymały tytuł Lidera Odpowiedzialności Społecznej oraz certyfikat „Dobra Firma 2010”.

KPKM zostało uznane za przedsiębiorstwo, które nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia komercyjnych usług, ale angażuje się w wiele prospołecznych akcji.

Szczególną uwagę Kapituły zwróciła pierwsza w Polsce akcja o stałym charakterze, promującą literaturę i sztukę w białostockich autobusach miejskich - „Doznanie na żądanie”. KPKM zorganizowała ją na własny koszt przy współpracy Galerii Arsenał i Książnicy Podlaskiej.

- Jako spółka komunalna, której właścicielami są pośrednio wszyscy mieszkańcy Białegostoku, nie możemy ograniczać się wyłącznie do roli przewoźnika - mówi Dariusz Ciszewski, prezes KPKM. - Wielokulturowy charakter województwa podlaskiego, leży u podstaw wykorzystania olbrzymiej przestrzeni publicznej naszych autobusów do promocji kultury i sztuki.

Przedsiębiorstwo w ten nietypowy sposób prezentuje sztukę wśród całkowicie przypadkowych odbiorców oraz promuje artystów plastyków, pisarzy i poetów.

Spółka dba też o pracowników i ekologię – większość jej autobusów jeździ od wiosny do jesieni na przyjaznym środowisku paliwie – bioestrach. Przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczy w licznych akcjach prospołecznych, jest sponsorem klubów sportowych, placówek oświatowych i osób niepełnosprawnych. Jednocześnie firma skutecznie buduje wizerunek przedsiębiorstwa przyjaznego i aktywnego społecznie.

- Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności w ogólnopolskim konkursie to dla nas powód do dumy i radość, że nasze działania w tej dziedzinie zostały docenione – mówi Dariusz Ciszewski. – Ale ten tytuł także zobowiązuje i wytycza kolejne cele, które zamierzamy realizować w zgodzie z zasadami CSR.

KPKM, z 38-proc.

udziałem w obsłudze miejskiej komunikacji oraz przychodami rzędu 60 mln rocznie, jest największym przewoźnikiem miejskim w regionie.

Firma systematycznie rozbudowuje ofertę świadczonych usług i dziś oprócz obsługi komunikacyjnej oferuje m.in. usługi komercyjnego wynajmu pojazdów, napraw samochodów czy sprzedaży powierzchni reklamowych na i w autobusach. Posiada również stację kontroli pojazdów, stację paliw, myjnię samochodową oraz ośrodek szkolenia kierowców z pracownią psychologiczną.

CSR(Corporate Social Responsibility

– odpowiedzialność społeczna biznesu) to idea, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także dobre relacje z różnym grupami (klienci, pracownicy, społeczność lokalna itp.) . Ogólnopolski Program Liderów Społecznej Odpowiedzialności ma za zadanie upowszechnienie tych założeń w polskich firmach i instytucjach i wyłonienie liderów CSR w Polsce. Jego organizatorem jest redakcja Forum Biznesu, a patronat nad nim sprawuje Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.