Prawie 1,5 tys. skontrolowanych mieszkańców województwa podlaskiego i cofnięte wypłaty – to następstwa kontroli przeprowadzonych przez ZUS w pierwszym półroczu 2017 r.

Urlop wykorzystany a nam trafiła się świetna okazja wyjazdu last minute albo sąsiad przekonał nas, żeby zrobić na działce przepiękne oczko wodne. Pędzimy do lekarza po L4, a w głowie mamy poukładane plany na co najmniej 2 tygodnie.
- To ryzykowny krok. Bo w każdej chwili do drzwi naszego domu może zapukać pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych by sprawdzić, czy chorujemy, czy raczej udajemy schorowanych - przestrzega Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dzięki takim własnie kontrolom w dwóch kwartałach 2017 toku Oddział ZUS w Białymstoku zaoszczędził 77,3 tys. zł - pozbawiając prawa do zasiłku sto osób.

Sprawdzania chorowitych pracowników przeprowadzają również pracodawcy zatrudniający ponad 20 osób. Powód? Zwolnienia lekarskie są dla nich dość kosztowne, więc nie są nimi zachwyceni.

Kontrolę zwolnień lekarskich umożliwia lekarzom orzecznikom ZUS ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Odbywają się one na wniosek pracodawców, wydziału zasiłków ZUS lub lekarza orzecznika ZUS.

Kontrole są dwuzakresowe:

  • po pierwsze bada się prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
  • a po drugie - prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

Badając prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarz orzecznik ZUS może przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego, skierować go na badanie specjalistyczne do lekarza konsultanta ZUS, zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego (na podstawie której wystawiono zwolnienie) lub udzielenia wyjaśnień i informacji w tej sprawie; może też zlecić wykonanie dodatkowych badań pomocniczych.

W wyniku kontroli wydano 1,8 tys. orzeczeń w sprawie ZUS ZLA. W 35 sprawach ustalono brak prawa do zasiłku. Ograniczono prawo do zasiłku chorobowego na 237 dni. Kwota cofniętego zasiłku wyniosła przy tym 21,9 tys. zł.

Od stycznia do końca czerwca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 265,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydano 10,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków to prawie 7 mln zł.