Kiedy przedsiębiorcę dopadnie kryzys i prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie przynosi korzyści, może ją zawiesić, a po kilku miesiacach wznowić. Jest to korzystniejsze wyjście niż likwidacja biznesu.

Zawiesić działalność może osoba, który prowadzi działalność gospodarczą jako firma jednoosobowa (nie zatrudnia pracowników). W przypadku spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne, gdy zrobią to wszyscy wspólnicy.

Oszczędność na ZUS

- W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy z 10 lipca 2008 roku, można zawiesić działalność gospodarczą na okres od jednego do 24 miesięcy - wyjaśnia Małgorzata Sokół-Kreczko, naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. - Po tym okresie podatnicy najczęściej kontynuują prowadzenie działalności. Z naszych obserwacji wynika, że po upływie zawieszenia nie występują masowe likwidacje firm. 

 

Niemniej, jak zauważa Małgorzata Sokół-Kreczko, przedsiębiorcy obecnie częściej  zawieszają działalność niż dwa lata temu.

- Głównym powodem jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, a ponadto z możliwości nieskładania "zerowych" deklaracji VAT-7- wyjaśnia naczelnik I US.

Bo obroty spadają lub zmęczenie dopada

- Na przykład w branży budowlanej zawiesza się działalność w miesiącach zimowych - mówi Małgorzata Sokół-Kreczko. - W okresie styczeń-luty także podatnicy handlujący obwoźnie oraz na bazarach zawieszają działalność ze względu na warunki atmosferyczne. Dość duża liczba podatników robi sobie też przerwę w prowadzeniu działalności  w okresie letnim. Powodem zawieszenia jest naturalna potrzeba urlopu i odpoczynku. A czasami przedsiębiorcy zawieszają działalność, aby przeczekać okres trudnej koniunktury. Inne powody to: pogarszający się stan zdrowia, trudna sytuacja rodzinna, czasowy wyjazd za granicę itd.

Co wolno w zawieszeniu

W czasie trwania zawieszenia firmy przedsiębiorcy przysługuje wiele uprawnień. Najważniejszym jest dalsza możliwość osiągania przychodów nawet z działalności, którą prowadził przed zawieszeniem. Najbardziej istotnym przywilejem, jaki daje zawieszenie działalności - jest wprowadzona od września 2008 roku - możliwość niepłacenia obowiązkowych dla przedsiębiorców składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym przypadku są one dobrowolne.

- Podatnicy są też zwolnieni z obowiązku składania deklaracji rozliczenia podatku dochodowego, ale muszą złożyć zeznanie roczne - wyjaśnia Małgorzata Sokół-Kreczko. - Jest ono obowiązkowe nawet wtedy, kiedy przychód z działalności wyniósł zero.

Natomiast należności podatkowe w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego należy zapłacić tylo wtedy, jeśli wystąpił przychód lub dochód. Jeśli podatnik ma wysokie koszty, inwestuje - może nie wystąpić dochód. Wówczas może nie wystąpić też obowiązek zapłaty podatku.

Wznowienie działalności po zawieszeniu odbywa się po złożeniu stosownego zawiadomienia w dziale Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszone w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w okresie:

-20.09.2008-31.12.2008 - 206

-01.01.2009-31.12.2009 - 1008

-01.01.2010-23.06.2010 - 678

Łącznie - 1892

Zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszone w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w okresie:

- od 20.09.2008 - 31.03.2009 - 347

- od 01.04.2009 - 24.06. 2010 - 630

Łącznie - 977

Zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszone w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

w okresie 20.09.2008 - 06.2010 - 2329