Rodzice mogą wykorzystać dni wolne na opiekę nad swoją pociechą, ale nie muszą. Jeżeli ich nie wykorzystają w odpowiednim czasie – te dni przepadną. Warunki do złożenia wniosku są dwa: trzeba je złożyć w wyznaczonym czasie i rodzic musi być zatrudniony na umowę o pracę.

Oprócz urlopu macierzyńskiego, mamie przysługuje dodatkowe dwa tygodnie urlopu. Jeżeli matka chce wrócić do pracy, może je wykorzystać także tata. Jeśli rodzic chce z niego skorzystać, na 7 dni przed datą zakończenia macierzyńskiego musi złożyć wniosek o udzielenie dodatkowych dwóch tygodni. Urlopu nie można podzielić. 

 

Okolicznościowy po narodzinach

 

Pracującej mamie po urodzeniu dziecka przysługuje urlop macierzyński, natomiast tacie urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy na dwa dni pracownika, któremu urodziło się dziecko. Wynagrodzenie pracownika w tym czasie nie zmienia się, jest mu wypłacane tak, jakby pracował. Jeśli pracujący tata chce skorzystać z okolicznościowego urlopu składa w pracy wniosek najpóźniej w dniu, w którym chce go rozpocząć. Wniosek powinien przede wszystkim zawierać dokładny termin zwolnienia oraz podawać jego przyczynę, czyli narodziny dziecka. Termin urlopu nie musi pokrywać się z datą urodzenia malca, ale ma być związany z tym zdarzeniem.

 

Zobacz także. Prawo. Mężczyźni mają prawo do urlopu ojcowskiego

Zwolnienie na dwa dni 

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko, które nie skończyło 14 lat, przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni. W tym czasie rodzicowi przysługuje prawo do wynagrodzenia jak za urlop. Pracodawca musi udzielić zwolnienia w dniach wskazanych przez pracownika. Jeśli w ciągu roku rodzice nie wykorzystają tych dni, przepadną. Niewykorzystany czas na opiekę nie może zostać przesunięty na następny rok. Ze zwolnienia na dziecko może skorzystać tata, nawet wtedy, gdy mama przebywa na wychowawczym.

 

Ze zwolnienia może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka. Nie ma znaczenia czy dziecko ma zapewnioną opiekę innych osób, w tym współmałżonka. Można zwolnić się od razu na dwa dni, albo rozłożyć sobie wolne po dniu w różnych terminach.

Jedyne ograniczenie dotyczy sytuacji, gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni na umowę o pracę. Wówczas z dwudniowego zwolnienia może korzystać jedno z nich. Składając wniosek o udzielenie zwolnienia, pracownik nie ma obowiązku uzasadniać swojej prośby. Konkretny termin powinien on jednak uzgodnić z pracodawcą.