Edward Kosakowski, biegły rewident, doradca podatkowy, prezes Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria w Białymstoku: W Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 44, pod pozycją 251 opublikowana została ustawa z 22 stycznia tego roku o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która weszła w życie z dniem 22 kwietnia br.

Zmiany te odnoszą się m.in. do sposobu opodatkowania PCC umów spółek i ich zmian polegających na wniesieniu do spółki aportu w postaci wkładu niepieniężnego, jako transakcji podlegającej od 1 grudnia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dotyczą więc wielu przedsiębiorców, którzy są w trakcie lub planują w swoich firmach przekształcenia własnościowe, bądź też nabycie udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport).

Generalną zasadą jest, iż z opodatkowania PCC wyłączone są – na podstawie art.

4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – wszelkie czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności jest: opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona od tego podatku.

Wyłączenie to od 22 kwietnia 2010 r. nie dotyczy jednak umów spółki lub jej zmiany, związanej także z wniesieniem do spółki aportu, która to czynność (o ile nie dotyczy aportu w formie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części) podlega opodatkowaniu VAT.

Oznacza to, że po dokonanej nowelizacji umowa spółki i jej zmiana, związana także z wniesieniem do spółki aportu, podlega opodatkowaniu PCC bez względu na to, czy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu VAT, jest zwolnione z VAT, czy też nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Innymi słowy – poczynając od 22 kwietnia 2010 r. transakcja wniesienia do spółki aportu (poza aportem wnoszonym w formie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części), podlega opodatkowaniu zarówno VAT, jak i PCC.

Natomiast aport wnoszony w formie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części – tak jak dotychczas – nie podlega opodatkowaniu VAT, jest natomiast obciążony podatkiem PCC. Stawka podatku PCC od zawarcia umowy spółki lub jej zmiany – mimo nowelizacji ustawy – nie uległa zmianie i nadal wynosi 0,5 proc. podstawy opodatkowania.