Z ogłoszonych do tej pory dziewięciu konkursów dla przedsiębiorców pulę dostępnych pieniędzy udało się wyczerpać tylko w dwóch! Nie dlatego, że nie było zainteresowanych, tylko z powodu niespełnienia przez wnioski kryteriów formalnych lub merytorycznych.

Na przełomie czerwca i lipca będzie można zdobyć pieniądze na wsparcie inwestycyjne firm, a na przełomie lipca i sierpnia będą do wzięcia dotacje dla branży turystycznej. Warto wcześniej zweryfikować wnioski korzystając z darmowych porad fachowców.

Każdy samorządowiec czy przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego może skorzystać z porad konsultantów w trzech punktach: Łomży, Suwałkach i Białymstoku. Porady są udzielane w czterech formach:


  • bezpośrednio – wizyta w punkcie konsultacyjnym

  • telefonicznie

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail

  • pisemnie – za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji

Przychodząc do punktu konsultacyjnego można przedstawić swój pomysł i otrzymać informację czy przedsięwzięcie ma szansę na wsparcie: z jakiego źródła (działania), w jakiej wysokości (szacowanej). Konsultanci pomogą tez przeanalizować konkretne wydatki inwestycyjne, które chce podjąć samorzad czy przedsiębiorca i poinformują, które z nich mogą zostać (i w jakim stopniu) sfinansowane z pieniędzy RPOWP.

Terminy i dokumenty

Pracownicy punktów konsultacyjnych ocenią również wielkość przedsiębiorstwa. Trzeba bowiem pamietać, że przepisy unijne klasyfikują firmy na mikro, małe, średnie i duże w zależności od wielkości zatrudnienia i rocznego obrotu. Wielkość przedsiębiorstwa wpływa na wartość dofinansowania i jego źródła (działanie lub program operacyjny).

Znajdziemy tu też informacje, jakie konkursy i kiedy są planowane, a także jakie formularze i dokumenty są niezbędne, by ubiegać się o wsparcie. Możemy także liczyć na wyjasnienia sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Dla skuteczności naszego wniosku o dotacje ogromne znaczenie ma sam projekt, jaki chcemy dzięki tym dotacjom zrealizować. Dlatego cenna jest znajomość procedur oceny wniosków oraz kryteriów wyboru projektów. W ich poznaniu również pomoga nam konsultanci.

Sztuka rozliczenia wniosku

Bardzo czesto możemy spotkać się z opiniami, że nie tyle podpisanie umowy o dotację jest trudne do zrealizowania, co prawidłowe rozliczenie przyznanych funduszy.

I tu mamy nowość: w tym roku oferta punktów konsultacyjnych w Łomży i Suwałkach (na wzór Białegostoku) skierowana została także do tych podmiotów, które już korzystają z dotacji. Mogą tu uzyskać wsparcie w rozliczeniu projektów: konsultanci wyjaśniają zasady sporządzania wniosków o płatność i przygotowania wymaganych załączników.

Zobacz: Specjalista radzi: Dotacje przyznane. Co dalej?

Dodatkowe pomocne narzędzia

W przygotowaniu wniosku o dofinansowanie pomocny jest także przewodnik po kryteriach, według których oceniane są projekty. Przewodnik dostępny jest na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl w zakładce Dokumenty

Przedsiębiorcom, którzy będą ubiegać się o dotacje z działania 1.4. RPOWP, pomocny będzie także Kwalifikator kryteriów - proste narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom ocenić, czy mają szansę na dofinansowanie. Odpowiedź na pytania kwalifikatora dostarcza informację, czy przedsięwzięcie spełnia kryteria wyboru projektów. Dostępny jest na www.rpowp.wrotapodlasia.pl (po lewej stronie ekranu).

 

Opinia

Daniel Górski,

dyrektor Departamentu Zarządzania RPO

 
Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

Niestety nie we wszystkich konkursach dla przedsiębiorców udało się rozdzielić całą pulę, którą uruchomiliśmy. Nie oznacza to, że zainteresowanie dofinansowaniem było niewielkie. Wiele projektów nie przeszło pozytywnie oceny merytorycznej, nie mogło zdobyć wsparcia. W wielu przypadkach udałoby się tego uniknąć, gdyby przedsiębiorcy skorzystali z oferowanej przez nas nie tylko bezpłatnej, ale i fachowej pomocy. Pracownicy PK są w stałym kontakcie m.in. z pracownikami urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnymi za weryfikację i rozliczanie projektów. Dzięki temu udzielają sprawdzonych i rzetelnych informacji. Zachęcamy do kontaktu z naszymi punktami informacyjnymi, korzystania z kwalifikatora kryteriów. Myślę, że w większości przypadków, dzięki tej pomocy możliwe jest przygotowanie poprawnego wniosku bez pomocy zewnętrznych, komercyjnych doradców.

Telefony i adresy


  • Punkt informacji w Łomży ul. Polowa 53 (czynny pon., wt., 10-18, śr., czw., pt. 8-16 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10-14); tel.: (86) 215 16 90; fax.:(86) 215 16 91; mail: pi.lomza@pfrr.pl

  • Punkt informacji w Suwałkach ul. Kościuszki 62 (czynny pon., wt., 10-18, śr., czw., pt. 8-16 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10-14); tel.: (87) 563 03 09; fax.:(87) 563 00 33; mail: pi.suwalki@pfrr.pl

  • Punkt informacji w Białymstoku ul. Handlowa 6 (czynny pon. 8-16, wt-pt. 7.30-15.30); infolinia: 8013 0 8013; mail: informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl