Z myślą o osobach, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, rząd opracował specjalny pakiet promocji zatrudnienia.

Osoby w średnim wieku, które z różnych powodów „wypadły” z rynku pracy, są w bardzo złej sytuacji, bo jest im znacznie trudniej znaleźć pracę niż osobom młodym.

Z myślą o osobach, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, rząd opracował specjalny pakiet promocji zatrudnienia. Od 1 lipca ubiegłego roku pracodawcy, którzy zatrudnią osobę w wieku 50+, nie muszą za nią przez rok opłacać składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- Jednak trzeba spełnić jeszcze jeden warunek. Zatrudniona osoba musi przez 30 dni poprzedzających rozpoczęcie pracy być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Zobacz także. Rynek pracy. Zmiany będą dotyczyć emerytów i rencistów

Te udogodnienia nie dotyczą jednak wszystkich pracodawców

Z obowiązku opłacania składek nie są zwolnione te osoby, które zatrudnią pięćdziesięciolatka na podstawie zlecenia czy umowy o dzieło. Na roczne umorzenie składek można liczyć jedynie w przypadku tych pracowników, którzy zatrudnieni są zgodnie z kodeksem pracy, czyli m.in. na podstawie umowy o pracę.

- Co ważne, jeśli etatowy pracownik po pięćdziesiątce zawrze ze swoim pracodawcą dodatkowo umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, to od tej dodatkowej umowy składki na FP i FGŚP będą już musiały być odprowadzone.

Zobacz także. Praca. 50-latek w firmie. Kłopot czy zbawienie?

Ważne: Aby pracodawca mógł być zwolniony ze składek, musi zatrudnić pracownika, który ma ukończone 50 lat.

- A więc wtedy, gdy 50. urodziny pracownika przypadają najpóźniej w dniu nawiązania stosunku pracy.

Dodatkowo składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie są opłacane za osoby, które ukończyły 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn). Zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje jednak dopiero od następnego miesiąca, po ukończeniu danego wieku.

- Sprawa wygląda inaczej, gdy pracownik osiąga wymagany wiek pierwszego dnia danego miesiąca. Wtedy zwolnienie ze składek przysługuje już od tego miesiąca.

Źródło: NTO