Od czerwca do września Fundusz Pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego udzielił podlaskim przedsiębiorcom ponad 1,5 mln zł pożyczek. Jeszcze nigdy w swej ośmioletniej historii fundusz nie odnotował tak dynamicznego wzrostu udzielonych kredytów. Od początku działalności pożyczył już ponad 12 mln zł.

 

- Bardzo duża dynamika udzielanych pożyczek była widoczna już w maju, kiedy ponad czterokrotnie, w stosunku do roku ubiegłego, wzrosła kwota udzielanych przez fundusz pożyczek – mówi Jolanta Wawrzeniuk, dyrektor funduszu. – Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrost ich kwoty sięgnął niemal 15 proc. naszego całego zaangażowania kapitałowego w rozwój przedsiębiorstw. Jest to efekt wzmożonych działań promocyjnych oraz bardzo korzystnych warunków, jakie oferujemy przedsiębiorcom.

Procedura udzielania pożyczek z Funduszu Pożyczkowego jest o wiele prostsza niż w przypadku kredytów bankowych. Fundusz wymaga mniej dokumentacji. Konkurencyjne jest też oprocentowanie pożyczek.

Fundusz jest jedną z nielicznych instytucji w Polsce, która udziela kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uzyskanie tego typu finansowania w instytucjach finansowych jest bardzo trudne, ponieważ brak jest tzw. historii firmy.

- W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą pożyczki z Funduszu Pożyczkowego łączymy często z dotacjami z Urzędów Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej - informuje dyrektor Wawrzeniuk.

Na tak dynamiczne działanie funduszu wpłynęło też niedawne jego dokapitalizowanie kwotą 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Obecnie kapitał Funduszu wynosi 15 mln zł, co pozwoliło na zwiększenie maksymalnej kwoty jednej pożyczki do 500 tys. zł.

Zobacz: Inwestycje firm: za swoje czy na kredyt

Fundusz udziela pożyczek mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom z województwa podlaskiego. O pożyczki mogą się starać osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, spółki kapitałowe, cywilne lub inne spółki osobowe. Pożyczki, które są udzielane maksymalne na 5 lat, mogą służyć sfinansowaniu np.:


  • zakupu maszyn i urządzeń;

  • zakupu, budowy, adaptacji lub modernizacji obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych;

  • wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;

  • kapitału obrotowego.

 

Więcej informacji na temat Funduszu Pożyczkowego i warunków udzielania pożyczek można znaleźć na stronie http://www.pfrr.pl lub w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok,

tel.: (85) 740 86 72, (85) 740 86 92, (85) 740 86 83, faks: (85) 740 86 85. Doradcy i eksperci funduszu pracują do poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.