Dużo mniej niż w ubiegłym roku musieliśmy dopłacić fiskusowi, byliśmy bardziej punktualni, ale dużo poprawialiśmy – wynika z pierwszej części podsumowania kampanii PIT, którą przygotowała Izba Skarbowa w Białymstoku.

Urzędy skarbowe z województwa podlaskiego zakończyły właśnie wprowadzanie zeznań podatkowych do systemu komputerowego i dzięki temu możliwe jest wstępne podsumowanie kampanii PIT.

W urzędach skarbowych województwa podlaskiego rozliczyło się za 2009 rok blisko 718.729 osób czyli o 955 mniej niż przed rokiem, kiedy to za 2008 rok rozliczyło się 719.684 podatników.

- Co ciekawe, zeznań złożonych po terminie, czyli po 30 kwietnia jest w tym roku tylko 3.658 - wylicza Radosław Hancewicz, rzecznik IS.

- To znaczny (bo aż o ponad 30-proc.) spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy do urzędów wpłynęło 5.278 „spóźnionych” PITów. Można więc wysnuć ostrożny wniosek, że staliśmy się bardzie punktualni, jeśli chodzi o wypełnianie obowiązków podatkowych.

 

Rekordowo dużo było natomiast korekt złożonych uprzednio zeznań. Tylko do końca maja, czyli w miesiąc od zakończenia kampanii PIT, podatnicy z województwa podlaskiego skorygowali 14.277 zeznań. Rok wcześniej takich korekt było 10.030.

Z danych zebranych przez Izbę Skarbową wynika, że liczba podatników wezwanych do urzędów skarbowych w celu wyjaśnienia nieścisłości była niemal identyczna zarówno przed rokiem, jak i w kampanii rozliczeniowej za 2009 r. i wyniosła ok. 17.700 podatników.

Podsumowując tegoroczną kampanię można zauważyć zmianę tendencji dotyczących  osób wykazujących dochody z zagranicy.

- Po kilku latach, w których ich liczba rosła, w tym roku mamy spadek - zauważa Radosław Hancewicz. - Przed rokiem dochody z zagranicy wykazało 3.076 podatników, a w tym roku było ich już tylko 2.916. Niemniej, kwota wykazanych przez tych podatników dochodów wzrosła, aż o 16 proc. i wyniosła ponad 88 mln zł. Przed rokiem, ci którzy zarabiali za granicą przywieźli łącznie 76 mln zł.

 

Liczba zeznań z wykazanymi kwotami, które podatnicy muszą dopłacić fiskusowi spadła z 56 tys. w ubiegły roku do 43 tys. w tym roku. Podobnie jest z kwotą dopłat. Za 2008 r. podatnicy musieli dopłacić fiskusowi 135 mln zł, a za 2009 r. jest to już kwota 99 mln zł.

Więcej osób, bo aż 305.752 dostanie zwrot nadpłaconego podatku. Przed rokiem takich osób było 290.946. Kwota, która trafi do podatników w województwie podlaskim to 276 mln zł. Przed rokiem było to 281 mln zł.

Rekordowa kwota, jaką urząd zwrócił podatnikowi to 1.045.609 zł (przed rokiem było to 1.607.764 zł), a rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu skarbowego to 703.150 zł (w ubiegłym roku było to aż 2.713.743 zł).

Wśród ulg podatkowych, podobnie jak przed rokiem, najpopularniejsza była ulga prorodzinna. Dane, które zgromadziła Izba Skarbowa dowodzą także, że coraz więcej gospodarstw domowych posiada dostęp do Internetu. Odliczenia z tytułu wydatków na Internet były drugim najpopularniejszym odliczeniem. Ta trzecim miejscu była ulga rehabilitacyjna.