Dostęp mikroprzedsiębiorstw do dotacji inwestycyjnych dla projektów o wartości powyżej 500 tysięcy zł - to tylko jeden z postulatów Podlaskiego Forum Gospodarczego skierowanych do Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na Podlasiu jest duża liczba firm usługowych o znacznym potencjale rozwojowym, w tym na szczególne zainteresowanie zasługują branże:

• Technologie medyczne (również jako podstawa dla rozwoju w przyszłości turystyki medycznej)

• Poligrafia

• Technologie budowlane (szeroko rozumiane, również producenci urządzeń grzewczych itp.}

Część z nich to dziś mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 5 osób o przychodach rocznych powyżej 1 mln zł. Firmy te obecnie mogą uzyskać dotację w kwocie maksymalnej 500 tys. zł, co znacznie ogranicza możliwości rozwojowe w zakresie innowacyjnych technologii.

Realizacja innowacyjnych rozwiązań wymaga większych kapitałów oraz wymagać może takiego zwiększenia zatrudnienia, że firmy te w wyniku realizacji projektów staną się małymi przedsiębiorstwami.

 

Tymi argumentami Forum stara sie przekonać samorząd wojewodztwa do zwiększenia wsparcia finansowego przedsiębiorstw w ramach RPO i ewentualnej kwoty tzw. rezerwy wykonania. Przedsiębiorcy oczekują pisemnej odpowiedzi marszałka wojewodztwa.

Całość stanowiska przedsiębiorców - w załączniku