Marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański spotkał się w środę 7 lipca w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. W stolicy Belgii odbyła się konferencja, poświęcona przyszłej perspektywie finansowej Unii na lata 2014-2020. Wzięło w niej udział dziesięciu szefów regionów z różnych krajów Europy, w tym Jarosław Dworzański jako jedyny przedstawiciel Polski.

Jarosław Dworzański wykorzystał zaproszenie przewodniczącego Barroso do zaprezentowania stanowiska w toczącej się już dyskusji na temat priorytetów przyszłej polityki UE. Kraje zachodnie chcą wywalczyć więcej pieniędzy na programy modernizacyjne, związane ze Strategią Lizbońską, promującą innowacyjność i nowoczesne technologie. Nowe kraje członkowskie, w tym Polska, nie negując potrzeby unowocześniania i reformowania gospodarki, chcą zachować wszystkie dobrodziejstwa, wynikające z polityki spójności, wyrównywania dysproporcji i z solidarności wobec uboższych.

Województwo podlaskie jako region, który ma przed sobą wielkie zadanie zmniejszania dystansu wobec bardziej rozwiniętych i bogatszych krajów i regionów, jest żywo zainteresowane utrzymaniem obecnie obowiązujących priorytetów.

Dlatego marszałek Jarosław Dworzański w swoim wystąpieniu wobec Barroso i szefów dziewięciu regionów Europy przedstawiał argumenty na rzecz takiego ukształtowania przyszłej perspektywy finansowej.

Ponadto marszałek Dworzański opowiedział się zdecydowanie za utrzymaniem w latach 2014-2020 obecnego specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Warto dodać, że przygotowując się do rozmów w Brukseli, marszałek konsultował swoje stanowisko z pozostałymi marszałkami województw, które korzystają ze wsparcia strukturalnego, jakie umożliwia ten program. Jarosław Dworzański powiedział w Brukseli, że został zobligowany przez innych marszałków do reprezentowania interesów całej grupy polskich wschodnich regionów i do zabiegów o rozszerzenie lub co najmniej utrzymanie w przyszłej perspektywie finansowej tego kluczowego dla nas programu.

Marszałek Dworzański powiedział, że Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w znaczący sposób pobudza wzrost gospodarczy, a także pozwala skutecznie rozwiązywać wrażliwe i trudne problemy dotykające wschodnią granicę Unii Europejskiej.

Zobacz: Podlaskie Forum Gospodarcze chce większego wsparcia dla firm

- Niestety, już teraz widać wyraźnie, że w obecnej perspektywie finansowej Program nie pomoże nam rozwiązać wszystkich problemów. Województwa Polski Wschodniej wskazują na potrzebę podjęcia dalszych działań poprawiających na ich terenie dostęp do podstawowych usług publicznych – mówił marszałek Dworzański w siedzibie Komisji Europejskiej.

- Wiąże się to w większości przypadków z inwestycjami infrastrukturalnymi i zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe. Tym bardziej, że często koszty budowy infrastruktury na ich obszarze są wyższe z powodu warunków fizjograficznych lub obecności rozległych obszarów NATURA 2000. Dlatego też, w celu zapewnienia skutecznego pobudzenia rozwoju tych obszarów i wykorzystania ich potencjałów dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, zasadne jest utrzymanie i wzmocnienie Programu dla regionów wschodniej Polski.

Spotkanie przewodniczącego Jose Manuela Barroso z szefami dziesięciu regionów zorganizowane zostało z inicjatywy Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR). Województwo podlaskie jest jedynym polskim członkiem tej organizacji, która lobbuje na rzecz równomiernego rozwoju Europy. Oprócz Jarosława Dworzańskiego w brukselskich rozmowach uczestniczyli szefowie Toskanii, Walii, Bretanii, Västra Götaland w Szwecji, Azorów (Portugalia), Gozo na Malcie, Telemarku w Norwegii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Niemczech i Murcii w Hiszpanii.