Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku to stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym, które zostało założone w 1945 roku. Od tego czasu rocznie realizuje około 700 szkoleń, w których uczestniczy średnio 12 – 14 tys. osób, a w prowadzonych przez zakład szkołach kształci się 2,5 tys. uczniów i słuchaczy.

Głównym celem działalności ZDZ w Białymstoku jest kształcenie zawodowe osób dorosłych oraz młodzieży w różnych specjalnościach.

– Prowadzimy szkolenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak też na zlecenie firm i instytucji – mówi Barbara Wilczyńska, dyrektor ds. kształcenia i projektów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. – Naszym najważniejszym celem jest jak najwyższa jakość prowadzonych szkoleń.

Zobacz także. Podlaskie. Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych

ZDZ działa na terenie całego województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego. Firma posiada piętnaście Ośrodków Kształcenia Zawodowego, przy których funkcjonują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (licea, technika oraz szkoły policealne), firma symulacyjna i poligon budowlany. Dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami wykładowymi oraz specjalistycznymi pracowniami m.in. komputerowymi, fryzjerskimi, kosmetycznymi. ZDZ w Białymstoku szkoli też kadrę nauczycielską w Centrach Doskonalenia Nauczycieli.

– Prowadzimy też kursy dla osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych – mówi Barbara Wilczyńska. – Naszymi partnerami są między innymi powiatowe urzędy pracy – przez ostatnie pięć lat przeszkoliliśmy na ich zlecenie ponad cztery tysiące osób bezrobotnych.

W tej chwili ZDZ w Białymstoku jest w trakcie realizacji projektu wspierającego byłych pracowników ZNTK w Łapach.

– Oferujemy im indywidualne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje – mówi Barbara Wilczyńska.

W 2003 roku firma, jako pierwsza instytucja szkoleniowa w regionie północno-wschodniej Polski, otrzymała certyfikat systemu jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

ZDZ dba też o pracowników, którzy obecnie są objęci dwuletnim programem, który podniesie ich kwalifikacje.

– To ciekawa inicjatywa i potrzebny projekt, współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej – przyznaje Barbara Wilczyńska. – Uczymy się między innymi jak zarządzać czasem, organizować pracę, radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Podnosimy też swoje umiejętności językowe, co jest moim zdaniem, niezwykle istotne.

Firma w liczbach

♦ zatrudnienie – 111 osób

♦ przychody ze sprzedaży – 19 mln 337 tys. zł

♦ zysk netto – 2 mln 910 tys. zł

♦ majątek własny – 13 mln 369 tys. zł

♦ kapitał własny – 38 mln 699 tys. zł

Dane za 2009 rok