W pierwszej piętnastce (oceniono 64 miasta) znalazły się również Suwałki (8. miejsce) oraz Łomża (15. miejsce).

W innym zestawieniu znalazło się ponadto sześć podlaskich gmin wiejskich: Korycin (10. miejsce), Nowinka (17. miejsce), Rutka Tartak (20. miejsce), Jasionówka (43. miejsce), Narewka (65. lokata) oraz Jeleniewo (92. miejsce). Wśród gmin wiejsko – miejskich 30. pozycję zajęło Kolno. Nieco niżej uplasowały się: Zambrów (51. miejsce), Hajnówka (59. miejsce), Wysokie Mazowieckie (64. miejsce). Na 72. pozycji znalazł się Tykocin.

Jednym ze źródeł pomocy unijnej jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego.

Dzięki RPOWP we wszystkich wyróżnionych gminach sfinansowano budowę lub remonty dróg. Poza tym dofinansowanie z RPOWP władze gmin przeznaczyły na infrastrukturę edukacyjną – szkołę i przedszkole (m.in. Kolno i Korycin), sportową (np. Suwałki, Łomża). Dzięki RPOWP swój blask odzyskują Ogrody Branickich w Białymstoku.

 

 

Ranking Rzeczposolitej

komentuje Jarosław Dworzański,

marszałek województwa podlaskiego:

Cieszę się z sukcesu Białegostoku. Drugie miejsce wśród kilkudziesięciu dużych miast dowodzi, że stolica naszego województwa świetnie sobie radzi z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Gratuluję też władzom Suwałk i Łomży, a także gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, które zostały dobrze ocenione przez sporządzających ranking. Dzięki temu rankingowi widać, że nasze wspólne wysiłki, by jak najlepiej wykorzystać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, zaczynają przynosić znakomite efekty, znacznie lepsze niż w wielu innych województwach. Dziękuję za to moim współpracownikom w Zarządzie Województwa, pracownikom departamentu RPO, ekspertom oceniającym projekty.

Przy okazji zwracam uwagę na jeszcze jedno zestawienie w „Rzeczpospolitej”. Pokazuje ono, które województwa mają największe szanse na dodatkowe pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania. Podlaskie zajmuje tam wysokie czwarte miejsce – za opolskim, lubuskim i wielkopolskim. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że do końca roku znacznie przekroczymy barierę 20 procent wydatków z RPO, certyfikowanych przez Komisję Europejską. Według „Rzeczpospolitej” mamy już 16,3 procent, ale tak naprawdę ten wskaźnik jest już wyższy, a jeszcze w tym miesiącu przekażemy ponad 100 milionów złotych na budowę stadionu miejskiego w Białymstoku. Dzięki tym wszystkim staraniom będziemy dysponować dodatkowymi milionami euro, które bardzo naszemu województwu się przydadzą, bo potrzeb jest wiele.

 

Miasto/Gmina

wartość dofinansowania z RPOWP w mln zł

Suwałki  94,33

Białystok  91,53

Łomża  71,55

Korycin (pow. sokólski)  5,59

Kolno  3,82