Od jutra - 20 stycznia - do 2 lutego odbędzie się cykl spotkań poświęconych projektowi Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015–2020+.

Spotkania odbędą się w następujących miastach:

20.01.2015 r. – w Bielsku Podlaskim, w hotelu Unibus, przy ul. Widowskiej 4, w godz. 10.30-12.30
21.01.2015 r. – w Suwałkach, w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód, przy ul. Innowacyjnej 1, w godz. 11.00-13.00
22.01.2015 r. – w Łomży, w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości, przy ul. Akademickiej 14, w godz. 11.00-13.00

2.02.2015 r. – w Białymstoku, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ul. Żurawiej 71, w godz. 10.00-12.00

Udział w spotkaniu należy zgłosić wysyłając e-mail na adres rsi@wrotapodlasia.pl (z dopiskiem nazwy miasta, w którym odbędzie się spotkanie).

Tu można sie zapoznać z projektem Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015–2020+ 

Spotkania (poza dyskusją) przewidują prezentację przez prof. Wojciecha Dziemianowicza [/b]dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego w zakresie obszaru innowacyjności i B+R oraaz informację ze strony Daniela Górskiego, d[/b]yrektora Departamentu Rozwoju [/b]Regionalnego w UMWP na temat [/b]możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i [/b]badań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [/b]Podlaskiego w latach 2014-2020.[/b]

 

 

Źródło: Wrota Podlasia